Prevent 350 gr. Equus Cura

249,00 kr. inkl. moms

I Danmark har vi lange perioder med fugt og mudder på foldene. Dette betyder at hestene hyppigt oplever irriteret og følsom hud, især omkring koden. Irritationen kommer fra de bakterier og mider som lever i mudderet. I nogle tilfælde vil disse bakterier og mider forplante sig i huden, og danne det der i daglig tale betegnes som muk. Fugten, miderne og bakterierne påvirker også hovene og er med til at fremprovokere sur stråle, som er en forrådnelse af strålehornet i strålen. Begge tilstande kan forsage ømhed og halthed.

HVORFOR PREVENT?

PREVENT er et danskproduceret produkt, som på nuværende tidspunkt, er et af de eneste pulverbaserede produkter på markedet. PREVENT egner sig i særdeleshed til forebyggelse af muk, sur stråle samt andre bakterie- og svampelignende tilstande. Fordelen ved at vælge et pulverprodukt kontra en salve eller en væske, er at pulveret udtørrer og trækker fugten ud af området, hvilket skaber et miljø hvor bakterier og mider ikke trives. Med PREVENT sikrer du langtidsudtørring af området, hvilket skaber et miljø hvor bakterier og mider ikke trives.

PRODUKTBESKRIVELSE:

PREVENT er et let pulverprodukt som er egnet til forebyggelse mod bl.a. muk og sur stråle. Produktet har god hæfteevne på fugtige områder, hvilket sikrer at produktet får lov at arbejde i længere tid. PREVENT har bakteriehæmmende egenskaber og er kraftigt fugtabsorberende, hvilket skaber et miljø hvor bakterier og mider ikke trives.

EGENSKABER: 

  • Nem at påføre
  • Ingen smerte eller svie
  • Bakteriehæmmende og udtørrende egenskaber
  • Ideel til forebyggelse 
  • Hæfter til området i flere timer 
  • Absorberer op til 100 gange sin egen vægt

BRUGSANVISNING:

Forebyggelse: Vask ben og hove, så de er fri for mudder og jord. Påfør produktet på særligt udsatte områder omkring koden og i strålen. Det anbefales at de påføres i et godt lag, således man kan se produktet på området. Lad produktet sidde og virke til det selv falder af. Det anbefales at hesten stilles på boks efter påføring og natten over. Gentag processen 2 gange ugentligt, for at sikre den bedst mulige forebyggelse. I tilfælde af udbrud af muk eller sur stråle kan produktet med fordel anvendes 1 gang dagligt, indtil den ønskede effekt opnås.

INGREDIENSER:

PREVENT består af en blanding af tørret, formalet og brændt kalk, samt læsket og formalede mineralske komponenter.

OPBEVARING:

Tørt, køligt og utilgængeligt for børn.

FØRSTEHJÆLP: Vask hænderne efter brug. I tilfælde af øjenkontakt, skyld grundigt med rent vand. Ved irritation, søg egen læge. Undgå indånding og indtagelse af produktet. Ved ubehag eller irritation, søg egen læge.

Produktet kan virke ætsende i store koncentrerede mængder.